प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

मत्स्य विकास केन्द्र

भण्डारा, चितवन, नेपाल


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 बिभिन्न माछा पोखरीहरू मर्मत गर्ने कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र 2078-06-17 मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा View
2 फार्म परिसर तारवार सम्बन्धि बिध्दुतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र 2078-06-17 मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा View
3 जलचर संरक्षण ऐन २०१७ सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-29 admin View
4 माछापालक किसानको लागि बिमा सम्बन्धि जानकारी सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-29 admin View
5 यस केन्द्रमा उत्पादित मत्स्य बिज तथा खानेमाछाको बिक्री मुल्य सुची सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-29 admin View
© 2020 Copyright : मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा, चितवन, नेपाल
Last Updated: 2021/05/11
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.