प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

मत्स्य विकास केन्द्र

भण्डारा, चितवन, नेपाल


कल्याण के. सी.

कार्यालय प्रमुख

कल्याण के. सी.

(बरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत)
9855062085
डा. गणेश अधिकारी

सूचना अधिकारी

डा. गणेश अधिकारी

(मत्स्य विकास अधिकृत)
9855047780
परिचय

मत्स्य पालन व्यवसायलाई व्यावसायिक रुपमा ठूलो परिमाणमा माछा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०२६ सालमा यो केन्द्रको स्थापना भएको थियो । यस केन्द्रको स्थापनाकालको क्षेत्रफल ६० हेक्टर रहेता पनि शुरु देखि नै पानीको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा कहिले पनि संचालन हुन सकेको देखिदैन । यस केन्द्रले दशौं पञ्चबर्षिय योजनामा निर्धारित लक्ष्य भन्दा उल्लेखनीय रुपमा बढी उपलव्धी हासिल गरी प्रभाव क्षेत्रमा मत्स्य उत्पदन बृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई निरन्तर प्राविधिक सेवा र टेवा पुर्याउन सक्षम भएको छ । यस केन्द्रले गुणस्तरीय मत्स्य विज उत्पादन एवं वितरणको अलावा प्रविधिको विकास प्राविधिक ज्ञान,शीप दिलाउनेसेवा र टेवा प्रदान गर्ने एवं आकश्मिक सेवाहरु समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस केन्द्रले दिर्घकालिन रुपमा खास गरी प्रभाव क्षेत्रका जिल्लाक...


अरु पढ्नुहोस्
सूचना / समाचार
शीर्षक डाउनलोड
जलचर संरक्षण ऐन २०१७ सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
माछापालक किसानको लागि बिमा सम्बन्धि जानकारी
यस केन्द्रमा उत्पादित मत्स्य बिज तथा खानेमाछाको बिक्री मुल्य सुची
थप हेर्नुहोस्
प्रकाशन
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्
अन्य डाउनलोडस्
शीर्षक डाउनलोड
Booklet
Barshik Pustika- 74-75
सम्बन्धित जानकारीहरु

थप हेर्नुहोस्
Twitter

© 2020 Copyright : मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा, चितवन, नेपाल
Last Updated: 2021/05/11
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.