प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

मत्स्य विकास केन्द्र

भण्डारा, चितवन, नेपाल


माधव प्रसाद दाहाल

कार्यालय प्रमुख

माधव प्रसाद दाहाल

(कार्यालय प्रमुख)
डा. गणेश अधिकारी

सूचना अधिकारी

डा. गणेश अधिकारी

(मत्स्य विकास अधिकृत)
परिचय

मत्स्य पालन व्यवसायलाई व्यावसायिक रुपमा ठूलो परिमाणमा माछा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०२६ सालमा यो केन्द्रको स्थापना भएको थियो । यस केन्द्रको स्थापनाकालको क्षेत्रफल ६० हेक्टर रहेता पनि शुरु देखि नै पानीको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा कहिले पनि संचालन हुन सकेको देखिदैन । यस केन्द्रले दशौं पञ्चबर्षिय योजनामा निर्धारित लक्ष्य भन्दा उल्लेखनीय रुपमा बढी उपलव्धी हासिल गरी प्रभाव क्षेत्रमा मत्स्य उत्पदन बृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई निरन्तर प्राविधिक सेवा र टेवा पुर्याउन सक्षम भएको छ । यस केन्द्रले गुणस्तरीय मत्स्य विज उत्पादन एवं वितरणको अलावा प्रविधिको विकास प्राविधिक ज्ञान,शीप दिलाउनेसेवा र टेवा प्रदान गर्ने एवं आकश्मिक सेवाहरु समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस केन्द्रले दिर्घकालिन रुपमा खास गरी प्रभाव क्षेत्रका जिल्लाक...


अरु पढ्नुहोस्
सूचना / समाचार
शीर्षक डाउनलोड
मौजुदा सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना
ओभरहेड रिजर्भायर ट्यांक निर्माण सम्बन्धि बिध्दुतिय बोलपत्र र माछा पोखरी मर्मत गरि सिल्पाउलिन प्लास्टिक बिछ्याउने सम्बन्धि शिलबन्दि बोलपत्रको सूचना ।
बिभिन्न माछा पोखरीहरू मर्मत गर्ने कार्य सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
थप हेर्नुहोस्
प्रकाशन
शीर्षक डाउनलोड
थप हेर्नुहोस्
अन्य डाउनलोडस्
शीर्षक डाउनलोड
Booklet
Barshik Pustika- 74-75
वार्षिक पुस्तिका २०७६-७७
सम्बन्धित जानकारीहरु

थप हेर्नुहोस्
Twitter

© 2020 Copyright : मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा, चितवन, नेपाल
Last Updated: 2021/05/11
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.