प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

मत्स्य विकास केन्द्र

भण्डारा, चितवन, नेपाल


परिचय

मत्स्य पालन व्यवसायलाई व्यावसायिक रुपमा ठूलो परिमाणमा माछा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०२६ सालमा यो केन्द्रको स्थापना भएको थियो । यस केन्द्रको स्थापनाकालको क्षेत्रफल ६० हेक्टर रहेता पनि शुरु देखि नै पानीको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा कहिले पनि संचालन हुन सकेको देखिदैन । यस केन्द्रले दशौं पञ्चबर्षिय योजनामा निर्धारित लक्ष्य भन्दा उल्लेखनीय रुपमा बढी उपलव्धी हासिल गरी प्रभाव क्षेत्रमा मत्स्य उत्पदन बृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई निरन्तर प्राविधिक सेवा र टेवा पुर्याउन सक्षम भएको छ । यस केन्द्रले गुणस्तरीय मत्स्य विज उत्पादन एवं वितरणको अलावा प्रविधिको विकास प्राविधिक ज्ञान,शीप दिलाउनेसेवा र टेवा प्रदान गर्ने एवं आकश्मिक सेवाहरु समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यस केन्द्रले दिर्घकालिन रुपमा खास गरी प्रभाव क्षेत्रका जिल्लाका कृषकहरुलाई मत्स्य पालन व्यवसायबाट कसरी फाइदा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मूलभूत सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी आफ्ना कार्यक्रमाई विस्तार गरिरहेको छ ।

नेपालमा मत्स्य विकास गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास र्बैकबाट ऋणमा संचालित १५ बर्षे मत्स्य विकास आयोजनाले समेत यस केन्द्रलाई समावेश नगरेको देखियो । पोखरी गहिर्याउने एवं नजिकको खोलाबाट पानी ल्याउने कुलो निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको कारण यस केन्द्रले पूर्णता पाउन सकेन र २०३२ देखि ०३८ सम्म यो केन्द्र बन्द भएको थियो । मत्स्य विकास आयोजना प्रथम र द्धितीय अवधिमा अन्य मत्स्य विकास केन्द्रहरुमा सुदृढिकरण एवं क्षमता विकासमा करौडौं रुपैया लगानी भैरहंदा यस केन्द्र प्रायः बन्द अवस्थामा रहनु परेको देखिन्छ ।

 

उदेश्य

  • गुणस्तरी मत्स्य बिज उत्पादन गरी कृषकको माग अनुरुपको जात र साइजका माछा भुरा समयमै उपलव्ध गराउनु ।
  • माछा भुरा आपूर्तिमा नीजि क्षेत्रको दक्षता र क्षमता बृद्धि गरी आत्म निर्भर गराउंदै लैजाने ।
  • माछाको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि ल्याउने किसिमका प्राविधिक सेवा टेवा शीप एवं ज्ञान उपलव्ध गराई प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै उत्पादन बृद्धि कार्यमा सघाउ पु¥याउनु ।
  • विकसित प्रविधिको परिमार्जन गर्ने र उपयुक्त स्थानमा प्रसारण गरी दिगोपना एवं निरन्तरताको लागि प्रयास गर्ने ।
  • जनचेतना अभिबृद्धि तथा तालिम प्रदान गर्ने । स्तरमा खेर गैरहेको जलस्रोत र जनशक्तिलाई परिचालन गरी माछाको आयात प्रतिस्थापन र रोजगारीको अवसर सृजना गर्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने ।
  • क्षत्रिय स्तरको मत्स्य विकास श्रोत केन्द्रको रुपमा कार्य संचालन गर्ने ।
     
  • मत्स्य उत्पादन एवं प्रसार कार्यक्रम संचालन गर्न जिल्ला तथा केन्द्र स्तरमा समन्वय गर्ने ।

योजना

..

© 2020 Copyright : मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा, चितवन, नेपाल
Last Updated: 2021/05/11
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.